Informatie

1. Wat is een individuele reïntegratie overeenkomst (IRO)?
U heeft een uitkering van UWV en u bent op zoek naar werk. UWV kan dan een plan voor u maken om weer aan het werk te komen. Veel mensen bepalen echter liever zélf hoe ze weer aan het werk komen. Wilt u ook zelf uw reïntegratietraject bepalen, zonder met UWV samen te werken? In dat geval is de individuele reïntegratie overeenkomst (IRO) misschien iets voor u. U kiest dan zelf een reïntegratie bedrijf uit en stelt samen met dat bedrijf een plan op om weer aan het werk te komen. UWV betaalt overigens wel de kosten van het reïntegratie bedrijf. Hoe dat precies werkt.

2. Wie kan een individuele reïntegratieovereenkomst aanvragen?
Als u een uitkering van UWV ontvangt, kunt u in principe een IRO aanvragen.
Houd echter wel rekening met de volgende punten:

Als u een WW-uitkering heeft, kunt u pas na zes maanden WW-uitkering een overeenkomst aanvragen.
Bent u arbeidsongeschikt, maar nog wel in dienst bij uw werkgever? Dan kunt u de overeenkomst niet aanvragen. Uw werkgever is dan namelijk verantwoordelijk voor uw reïntegratie.
Als u al bent gestart met een reïntegratietraject van UWV, dan kunt u
geen IRO meer aanvragen.

3. Wat zijn de gevolgen?
Het grote voordeel van een IRO is dat u zélf kunt bepalen hoe uw reïntegratietraject eruitziet. Natuurlijk is het daarvoor belangrijk dat u weet wat u wilt en hoe u uw doelen kunt bereiken. Daarbij krijgt u ondersteuning van een reïntegratiebedrijf dat u zelf heeft uitgekozen. Het reïntegratiebedrijf kan bijvoorbeeld samen met u een reïntegratieplan schrijven. UWV betaalt het reïntegratiebedrijf. Over de kosten hoeft u zich dus geen zorgen te maken.

4. Hoe sluit u een individuele reïntegratieovereenkomst af?

Stap 1: Vraag een gesprek aan met een arbeidsdeskundige of uw reïntegratiecoach. In dit gesprek krijgt u meer informatie over de voorwaarden van een individuele reïntegratieovereenkomst. Ontvangt u een arbeidsongeschiktheidsuitkering, maak dan een afspraak met een arbeidsdeskundige. Neem daarvoor contact op met het UWV-kantoor in uw woonomgeving. Heeft u een WW-uitkering, maak dan een afspraak met een reïntegratiecoach via 0900 – 92 94.

Wilt u liever eerst de mogelijkheden van een IRO bespreken met een onafhankelijke adviseur? Neem dan contact op met de onafhankelijk- arbeidsadviseur bij het CWI.

Stap 2: Op zoek naar een reïntegratiebedrijf
Als u een overeenkomst wilt aanvragen, kiest u zelf het reïntegratiebedrijf dat het traject voor u gaat uitvoeren. U zult zien dat die bedrijven gemakkelijk te vinden zijn op Internet, in de Gouden Gids of in de Telefoongids. U kunt ook advies vragen tijdens het gesprek met de arbeidsdeskundige of de reïntegratiecoach van UWV of de arbeidsadviseur bij het CWI.

Niet alle reïntegratiebedrijven mogen een IRO voor het UWV uitvoeren. Hier zijn bepaalde eisen aan verbonden, zoals het hebben van een klachtenreglement en niet in surceance van betaling zijn. Als u een reïntegratiebedrijf op het oog heeft, doet u er verstandig aan om na te vragen of dit bedrijf al getoetst is. Zonodig kunt u dit ook bij uw reïntegratiecoach of arbeidsdeskundige navragen. Als u een reïntegratiebedrijf kiest dat nog niet door UWV is beoordeeld, dan gaat UWV eerst kijken of het bedrijf voldoet aan de eisen. Hierdoor kan de start van uw traject wat langer op zich laten wachten. Mocht het zover komen dat het reïntegratiebedrijf van uw keuze niet voldoet aan de eisen, dan krijgt u van het UWV uiteraard de tijd om een ander bedrijf te zoeken.

Stap 3: Opstellen en indienen reïntegratieplan
Als u een reïntegratiebedrijf heeft gekozen, maakt u een afspraak voor een intakegesprek. U bespreekt uw situatie en kansen op de arbeidsmarkt én uw ideeën over een reïntegratietraject. Samen met het reïntegratiebedrijf stelt u een zogenoemd reïntegratie plan op en vult u het formulier Aanvraag individuele reintegratieovereenkomst in. Dit formulier kunt u vinden op uwv.nl of opvragen bij het UWV-kantoor in uw woonomgeving, als uw reïntegratiebedrijf het formulier niet heeft. (U vind dit formulier ook hier)

In het reïntegratieplan staat stapsgewijs beschreven welke acties u gaat ondernemen om aan betaald werk te komen. Heeft u zelf al een plaatsingplan opgesteld, bespreek dit dan met het reïntegratiebedrijf. Eventueel kan een reïntegratiebedrijf het reïntegratieplan ook volledig voor u schrijven. Op uwv.nl kunt u het Beoordelingkader IRO downloaden (U vind dit formulier ook hier). Daarin kunt u lezen aan welke voorwaarden een reïntegratieplan moet voldoen. Het reïntegratieplan stuurt u vervolgens samen met het aanvraagformulier naar uw reïntegratiecoach of arbeidsdeskundige. Dit doet u binnen vijf weken nadat u het UWV heeft gemeld dat u een individuele reïntegratieovereenkomst wilt aanvragen. Heeft u meer tijd nodig, dan kunt u een verlenging van drie weken aanvragen. Neem hiervoor contact op met uw arbeidsdeskundige of reïntegratiecoach.

Stap 4: Start reïntegratietraject
De arbeidsdeskundige of uw reïntegratiecoach beoordeelt uw reïntegratieplan.
Het kan zijn dat het UWV nog wat extra informatie nodig heeft of dat u het plan nog moet aanscherpen. Nadat het plan is goedgekeurd, kunt u starten met uw reïntegratie. Tijdens uw traject betalen wij de kosten.
Het reïntegratiebedrijf stuurt het UWV regelmatig rapportages over uw vorderingen. Deze rapportages moet u ondertekenen.

5. Wat wordt er van u verwacht?
Tijdens uw reïntegratietraject moet u zich aan een aantal regels houden. Het UWV verwacht van u dat u:

verschijnt op een oproep van het reïntegratiebedrijf, bijvoorbeeld voor een intakegesprek;
uw best doet om een scholing of opleiding die u mogelijk gaat volgen met goed gevolg af te ronden;
niet zo maar stopt met het traject. Neem contact met het UWV op als u twijfelt of als u wilt stoppen, dan kunnen zij samen de situatie bespreken;
actief op zoek gaat naar werk;
passend werk aanneemt;
veranderingen in uw situatie of inkomen aan het UWV doorgeeft.
Als u zich niet aan uw verplichtingen houdt, moet het reïntegratiebedrijf dat aan het UWV doorgeven. Wij zullen u dan om uitleg vragen. Als u geen geldige reden heeft, kunnen wij uw uitkering (tijdelijk) verlagen. Bent u niet tevreden over de dienstverlening van het reïntegratiebedrijf? Bespreek dit dan met uw contactpersoon bij het reïntegratiebedrijf. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de arbeidsdeskundige of de reïntegratiecoachvan UWV. In het uiterste geval kunt u een klacht over het reïntegratiebedrijf indienen.

Deze pagina geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op uwv.nl als u daarna nog vragen heeft bel dan met het UWV.

continue reading...

Comments are closed.