blog

19

Re-integratie problemen thuis en op het werk

jul
Reacties uitgeschakeld voor Re-integratie problemen thuis en op het werk   Posted by admin |  Category:blog

Nog te veel mensen lopen tegen hindernissen op bij re-integratie wanneer ze immobiel raken. Werkgevers werken niet mee en de eigen huiselijke omgeving is niet geschikt voor aanpassingen.

Re-integratie

Wanneer iemand door ziekte of ongeval immobiel raakt door verlamming of een andere oorzaak dan is het de bedoeling dat re-integratie mogelijk gemaakt wordt door het maken van aanpassingen.

Re-integratie op zichzelf zal betekenen dat de patiënt langzaamaan weer aan de dagelijkse gang van zaken gaat werken tot dit weer 100% gedaan kan worden. Zeker in een werksituatie zal dit in samenwerking gaan met de werkgever, samen kom je er weer bovenop. Maar hoe doe je dat als je volledig immobiel raakt?

Wanneer eenmaal duidelijk is dat mobiliteit het enige obstakel is voor re-integratie dan zal er sprake moeten zijn van tijdelijke tot permanente aanpassingen. Dit kan gelden voor de eigen leefomgeving zoals thuis maar ook op het werk.

Aanpassing

Om een duidelijk beeld te scheppen welke aanpassingen nodig zijn, nemen wij voor beide omgevingen een paar voorbeelden.

Thuis

In de eigen leefomgeving zal vooral de toegang tot en de bewegingsvrijheid in leefruimten aangepast moeten worden en zo nodig met hulpstukken erbij om de zelfstandigheid zo groot mogelijk te maken. Hier valt te denken aan de volgende aandachtspunten:

 • de woning en de ruimten daarbinnen moeten goed toegankelijk zijn
 • in de woonruimten moet voldoende bewegingsruimte zijn voor een rolstoelgebruik
 • het gebruiken van middelen in huis kunnen ondersteund worden met hulpmiddelen

Werk

Om hetzelfde werk weer op te pakken door de werknemer zullen er aanpassingen gemaakt moeten worden voor de duur van de re-integratie of zelfs permanent:

 • De werklocatie moet vrij toegankelijk zijn
 • De werkplek zelf moet aangepast worden in ruimte en werkhoogte
 • Bij niet zittend of mobiel werk moet er aangepast werk aangeboden worden

Veel aanpassingen kunnen gemaakt worden met simpele methoden. Vaak zal het goed lukken wanneer de persoon zelf nog zelfstandig genoeg is. Een steunbeugel naast het toilet monteren aan de muur is zo’n voorbeeld of het bureau naar beneden aanpassen om er beter aan te zitten.

Maar wanneer de zelfstandigheid er helemaal niet is dan zijn de aanpassingen groter. Thuissituaties maar ook bij bedrijven moeten dan grotere maatregelen toepassen. Het installeren van een lift is hiermee de grootste investering dat gemaakt moet worden.

Lift

Om een goed beeld te geven wanneer een lift geïnstalleerd moet worden geeft dit ook meteen aan welke type lift er nodig zal zijn. Aanpassingen voor een lift is bijvoorbeeld niet uitsluitend voor binnen bedoeld. Ook de bereikbaarheid naar de woning of bedrijfspand is nodig wanneer de toegang op hoger gelegen grond staat.

Pand met etages traplift huislift
Pand met ongelijke vloerhoogten plateaulift hefplateau flexstep
Hoger gelegen toegang plateaulift hefplateau flexstep
Geen ruimte voor lift hefplateau traplift flexstep

Het voordeel van een hefplateau, traplift en flexstep lift is dat deze op kunnen gaan in de omgeving en zeer weinig ruimte innemen laat staat dat deze direct opvallen.

De flexstep zit verborgen in de treden bij ongelijke hoogten. De truc hier is dat de treden ingedrukt kunnen worden naar een plateau dat als lift werkt.

De traplift en hefplateau hebben de eigenschap een railtje langs de muur naar een hoger gelegen etage geïnstalleerd te hebben waarlangs het zitje of plateau langskomt. Het zitje en het plateau zelf kunnen ingeklapt worden. De hefplateau is een simpele variant van de plateaulift.

more...
23

Publieke dienstverlening moet hoog in het vaandel staan

mei
Reacties uitgeschakeld voor Publieke dienstverlening moet hoog in het vaandel staan   Posted by admin |  Category:blog

“Wie kiest voor een carrière als rechter of officier doet dat vaak vanwege de combinatie van juridische vraagstukken én het directe contact met de mensen om wie het gaat. Publieke dienstverlening moet dan ook hoog in het vaandel staan. In Arnhem hebben we hier zelfs de hoogste prioriteit aan gegeven. Klantgerichtheid is iets wat ik uit mijn tijd als advocaat bij een maatschap heb meegenomen. In die positie ben je ook ondernemer. Het belang dat ik aan tevreden klanten hecht is daar wellicht op terug te voeren.”

Ambities

“We hadden geen concrete aanleiding om met het verbeteren van onze diensten aan de gang te gaan. Het programma Andere Overheid ken ik nog niet zo lang, dat was dus niet de reden. Ik ben overigens wel onder de indruk van de enorme ambities. Onhaalbaar? Dat kan ik niet beoordelen. Ambities zijn belangrijk om zaken voor elkaar te krijgen. Ook de onze mogen er zijn.”

Regeltjes

“Zo hebben we stevig ingezet op het terugbrengen van de doorlooptijden. Een doorsnee zaak die twee jaar in behandeling is, dat kán gewoon niet. Die tijd hebben we teruggebracht tot gemiddeld ongeveer een half jaar. Ook zijn we begonnen met trainingen om de begrijpelijkheid van wat in de rechtszaal gezegd wordt te verbeteren. Intervisie is een derde initiatief. We nemen zittingen op en kijken die terug, samen met een collega-rechter. Dat helpt rechters om hun werk nog beter te doen.”

Conflicterende wensen

“Sinds enige tijd meten we ook de klantwaardering. Al onze klanten, van advocaten en hulpverleners tot publiek en verdachten vragen we om hun mening over de dienstverlening van de rechtbank. We proberen ook echt iets te doen met die reacties. Zo bleek dat veel mensen het erg vervelend vinden voor een zitting te moeten wachten op de gang. Wij hebben daar nooit bij stilgestaan. Bij de nieuwbouw gaan we dat veranderen.”

more...
06

Slapen op werk

dec
Reacties uitgeschakeld voor Slapen op werk   Posted by admin |  Category:blog

Slapen op werk klinkt meer als een droom die uitkomt dan een reëele uitvoering die we zouden moeten toepassen. Het is eigenlijk niet zo gek als je denkt. In sommige gebieden op de wereld word er al volop geslapen. Je zal nu vast denken aan lange uren die je spendeert met snurken maar dat is geen werk meer. ‘’slapen’’ op werk kan beter verwoord als een dutje op werk. Een zogeheten powernap om je weer fris en fruitig te laten functioneren.

Het beeld van een dutje

In onze westerse maatschappij word slapen op werk voornamelijk als iets lui beschouwd. Dit is niet de zaak in andere delen van de wereld. In Japan wordt een dutje op het werk als een teken van hard werk gezien. De Japanners bieden zelfs faciliteiten aan de werknemers om een dutje te kunnen doen. Er zijn natuurlijk geen 5 meter brede luchtbedden om op te slapen maar wel gemakkelijke lig plekken.

download (2)

Te weinig slaap

Uit onderzoek blijkt dat mensen in westerse landen te weinig slapen. Een jonge volwassen moet minimaal 8 tot 10 uur slaap verwerken. Dit word door drukke schemas en werkstress vaak niet behaald. Te weinig slaap wordt in verband gebracht met stress en humeurige buien. Wanneer een mens met stress en humeurigheid kampt zal er ook een grote concentratie verlies optreden. Slaap kan je niet inhalen, ookal denken sommige van wel. Het is niet zo dat als je een dag 2 uur slaapt en de volgende dag 15 dat alles weer goed is.

Voordelen

De voordelen van een dutje kunnen werkgevers eigenlijk eens overhalen om het te laten implementeren op werk. Er zijn verschillende tijdspatronen wanneer je een dutje kan nemen. Uit testen is gebleken dat een powernap van 15 to 30 minuten goed voor je is om je weer een boost te geven. 1 uur dutten is weer niet goed omdat je dan net in de overgang ben naar de volgende slaap fase, 90 minuten kan dan weer wel. Een powernap heeft het effect dat je weer scherper voelt en daardoor meer concentratie kan opbrengen om harder te kunnen werken. In Australië is er een test gedaan met kinderen om ze in twee groepen te verdelen en ze te toetsen. Groep A moest na het leren van bepaalde rekensommen gelijk de toets maken waarbij groep B eerst nog een dutje deed van 90 minuten. Uit de test is gebleken dat groep b de toetsen veel beter maakte dan groep A. Het blijkt dat je hersenen verder leren en memoriseren in de eerste 90 minuten.

more...
08

Kennisverspreiding

jun
Reacties uitgeschakeld voor Kennisverspreiding   Posted by admin |  Category:blog

Het cluster Kennisverspreiding richt zich op het verzamelen (zuigpompfunctie), verankeren (geheugenfunctie), overdragen (perspompfunctie) en implementeren (toepassingsfunctie) van zowel door de inhoudelijke PSIB-clusters ontwikkelde kennis als reeds bestaande kennis. Daarnaast is het cluster actief om de bouwsector zich bewust te laten worden van de noodzaak om fundamenteel te verbeteren en om draagvlak te verwerven voor de aangedragen oplossingsrichtingen. In dat kader behoort de communicatie (inclusief informatie en publiciteit) over PSIB tot de taken van het cluster.
Het cluster heeft derhalve een essentiële schakelpositie tussen de wetenschappelijke themaclusters van PSIB enerzijds en de bouwsector anderzijds.

De uitdagingen waarvoor het cluster zich gesteld ziet, laten zich in onderstaande doelen vertalen:
(top-)managers van alle disciplines in de bouwsector zich bewust laten worden van de urgentie van de problemen in de sector;
bestaande en nieuwe kennis toegankelijk maken voor de praktijk;
verbeteringen geaccepteerd krijgen;
verbeteringen daadwerkelijk ingevoerd krijgen.

De strategie om deze doelstellingen te effectueren wordt gekenmerkt door de principes van
olievlekwerking (kleinschalig beginnen en resultaten (zichzelf laten) verkopen; zien doet geloven), – praktijkgericht maatwerk (vertaalslag van theorie naar praktijk);
‘verbeteren is mensenwerk‘ (het gaat primair om mensen, niet om regels en instrumenten).

more...
07

Scholing een NIWO vergunning behalen

dec
Reacties uitgeschakeld voor Scholing een NIWO vergunning behalen   Posted by admin |  Category:blog

Onlinestuderen.com is een opleidingsinstituut waarbij je gauw, voordelig en eenvoudigweg kunt van start gaan aan een rij instructeur opleiding. Op deze methode binnen de kortste tijd in het bezit kunt zijn van je diploma en eigen bedrijf! Het opzetten van een eigen zaak is iedere keer sensationeel. Vooral in deze bedrijfstak. Daarom is het verstandig om voorbereid aan de slag te gaan. Wij van OnlineStuderen.com helpen je met onze  studies met genoegen een stapje voorts naar het succes

IMG_0803

De studie om rijles begeleider te worden

Wil je beschikken over een goed, gerenommeerd en voordelig diploma of wil je rijles begeleider worden of een NIWO vergunning behalen?

Om in aanmerking te komen voor de studie dien je op zijn minste in bezit zijn van een VMBO certificaat. Mocht dat niet het geval zijn dan kan jij mogelijkerwijs nog een test ondergaan, deze geschiktheidstest stelt vast of je bekwaam bent voor de studie. Als dat niet het geval is, dus kun je starten met de opleiding.

Lespakket van de opleidingen van OnlineStuderen

Tijdens de thuisstudie zal jij verschillende stadia moeten doorlopen. De eerste fase richt zich op de theoretische kennis die nodig is om een juiste auto rijinstructeur te worden. Het is de intentie dat jij dit gedeelte met behulp van het web volgt in jouw eigen tijd en tempo. Tevens zal je verschillende autorijlessen moeten volgen en een rijexamen moet ondergaan om aan te tonen dat jij over voldoende rijvaardigheid beschikt.

Indien je het eerste stadium volledig met succes hebt afgerond, kun jij aan het tweede stadium beginnen. Dit stadium leg je hoofdzakelijk thuis af door het volgen van online lessen via het web. Behalve deze lessen zal jij ook de aangeleerde kunde in de praktijk moeten brengen door het uitvoeren van enkele praktijk testen. Als jij deze fase succesvol bent doorgekomen, kun jij doorgaan naar de het allerlaatste stadium.

De laatste fase richt zich op de praktijk. Je behoort hierbij 40-uur stage lopen bij een autorijschool naar keuze. Verder gaan we je voorbereiden op het eindexamen, waardoor je praktisch zeker kunt zijn dat jij de thuisstudie auto rijles instructeur succesvol afsluit.

more...
05

Hoe vind ik mijn droomjob?

jun
Reacties uitgeschakeld voor Hoe vind ik mijn droomjob?   Posted by admin |  Category:blog

Misschien komt er een moment in je leven waar je opeens weet wat je écht wilt. Heb je schoon genoeg van je huidige job? Het vinden van je droomjob is niet zo gemakkelijk. Veel mensen durfen de stap niet te zetten, om hun job op te geven en volledig voor hun droomjob te gaan. Maar het is zonde als je jouw kwaliteiten en talenten niet optimaal benut. Met de tips in deze tekst krijg je een goed beeld hoe je doelgericht te werk moet gaan om jouw droomjob te krijgen.

Als eerste moet je de voor- en nadelen goed tegen elkaar afwegen. Wil je echt van job wisselen? Ben je tevreden met je werk, of wil je het liefst zo snel mogelijk weg om een job te vinden die perfect bij jou past? Als dat laatste het geval is, dan kan de zoektocht naar jouw ultieme droomjob beginnen. Kijk voor meer loopbaan tips op de site van loopbaanbegeleiding Amsterdam.

Vraag jezelf af waar je goed in bent. Waar liggen jouw talenten en met welke van deze talenten wil je iets doen? Talent en interesse gaan niet altijd goed samen, bedenk dus van welke talenten je gebruik wilt gaan maken bij jouw droomjob. Bedenk wat voor soort job het beste bij jouw past. Ben jij een ‘negen tot vijf’ type of ben je liever de hele dag bezig? Als je dit allemaal weet, maak dan een lijst van functies van een vakgebied waar jij geïnteresseerd bent, en bepaal de criteria voor jouw droomjob. Zo kom je erachter wat jouw droomjob is.

Als je eenmaal weet wat jouw doel is, ga dan druk aan de slag met solliciteren, of met een bedrijf opzetten. Misschien is er nog wat bijscholing nodig om jouw doel te realiseren, maar geef nooit op. Blijf jouw doel voor ogen houden en laat je niet van de wijs brengen door anderen. Als je doorzet, zul je jouw droom waarmaken.

more...
13

Altijd een nieuwe baan door loopbaanbegeleiding?

dec
Reacties uitgeschakeld voor Altijd een nieuwe baan door loopbaanbegeleiding?   Posted by admin |  Category:blog

Als loopbaanbegeleider wordt mij vaak de vraag gesteld, wat zal ik doen? Zou ik gaan kijken voor een nieuwe baan of de hoop houden bij deze baan en hier proberen door te groeien. Een antwoord is er niet op deze standaard vraag. Voor iedere situatie is dit verschillend. Sommige personen zullen van mij het advies gekregen om te kiezen voor iets nieuws, wanneer hun situatie zodanig verslechterd is. Maar anderzijds geef ik clienten regelmatig het antwoord om te blijven bij hun huidige baan om vervolgens daar progessie te boeken.  Loopbaanbegeleiding nodig? Dan zul je je vast herkennen in een van deze punten:

 •   Het oriënteren naar andere passende beroepen;
 •   Mogelijk vervallen of wijzigen van uw huidige baan;
 •   Dreigend ontslag of boventalligheid bij reorganisaties;
 •   Een nieuw loopbaanperspectief?

Dit zijn de meest voorkomende punten die regelmatig voorbij komen. Ook hoor ik van collega’s vaak dat deze punten het meest eruit springen. Ook geven vele mensen bij mij aan dat loopbaanbegeleiding niet alleen heeft gezorgd voor verbetering bij hun loopbaan maar tevens bood het hun verbetering van hun leven.  Loopbaanbegeleiding zorgt dat het beeld dat u heeft van uw toekomst duidelijk wordt gemaakt. De inhoud van het loopbaanbegeleiding wordt op basis van uw achtergrond, het opleidingsniveau, het werk- en denkniveau, de leeftijd en de specifieke situatie bepaald.

Aan het einde van het loopbaanbegeleiding proces weet u:

 • Welke kant u in de toekomst op wilt gaan
 • Hoe u dit pad het beste kunt belopen
more...
17

Leren bij teken techniek

jun
Reacties uitgeschakeld voor Leren bij teken techniek   Posted by admin |  Category:blog

Tekentechniek, een bedrijf gevestigd in Rotterdam, verzorgd cursussen voor het werken met de meest gebruikte CAD pakketten. De lessen worden verzorgd door een professionele en ervaren docent. Er zijn vele mogelijkheden, zoals een complete cursus of een update om helemaal bij te zijn met de nieuwste versies van het programma. De mogelijkheden zijn groot, zo is het ook mogelijk om een van de docenten van Teken Techniek bij u op uw bedrijf te laten komen en u en/of uw medewerkers op te leiden, bij te scholen, etc. Een andere mogelijkheid is het nemen van avondlessen, zeer handig wanneer u overdag andere verplichtingen heeft.

Bij Teken Techniek kunt op elk gewenst moment beginnen met uw cursus. Of u nu volledig begeleid wil worden door een van onze docenten of zelfstandig thuis aan de slag wilt, alles is mogelijk! Een van de voordelen van onze E-learning mogelijkheid is dat u op uw gemak thuis of op uw werkplek in een vertrouwde omgeving kunt leren. Dit is natuurlijk ook te combineren met bijvoorbeeld 2 dagen ondersteuning van een docent, hiervoor kunt u het beste contact met Teken Techniek opnemen om de mogelijkheden door te spreken.

more...
17

Personeelsontwikkeling

dec
Reacties uitgeschakeld voor Personeelsontwikkeling   Posted by admin |  Category:blog

Personeel en haar ontwikkeling

Personeel moet zich blijven ontwikkelen om zo inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt en de werkgever heeft hier natuurlijk ook baat bij. Toch is er geen toename in het aantal werkenden dat daadwerkelijk een opleiding volgt. Wat zou de oplossing hiervoor zijn?

Vanuit de werkgevers

Het onderwerp opleiding en scholing is één van de belangrijkste HRM-onderwerpen op de agenda van werkgevers. Er is de laatste jaren een lichte stijging te zien in het aantal werkgevers dat het initiatief neemt voor het volgen van opleidingen en de kosten of een deel van de kosten  hiervan voor haar rekening neemt. Echter, het aantal werkgevers dat scholing aanbiedt is de laatste jaren hetzelfde gebleven.

Vanuit het personeel

Uit een recente poll op Linkedin is gebleken dat voor Nederlandse professionals persoonlijke ontwikkeling het belangrijkst is in hun loopbaan. Personeel geeft o.a. aan dat ze behoefte heeft aan persoonlijke ontwikkelplannen, graag een persoonlijk opleidingsbudget zou willen hebben en dat ze een mate van vrijheid zou willen in het kiezen van een opleider. In z’n algemeenheid is het kunnen volgen van  een opleiding erg belangrijk voor een medewerker. Gek genoeg volgt toch maar rond de 47% van de werknemers één of meer opleidingen per jaar en volgens het Centraal Plan Bureau is de deelname van personeel aan scholing de laatste 20 jaar nauwelijks toegenomen.

Hoe kan dat dan?

Er wordt door organisaties nog te weinig gewerkt met persoonlijke opleidingsbudgetten. De hoogte van zo’n persoonlijke opleidingsbudget staat in directe relatie met het aantal gevolgde opleidingen.

Ook worden er, behalve in het onderwijs en overheid, te weinig persoonlijke ontwikkelplannen (POP) opgesteld, en als ze al worden opgesteld is het vaak voor een selecte groep van het personeel. Juist dit deel van het personeel lijkt overigens het vaakst een opleiding te volgen.

Het ontbreekt vaak nog aan de vrijheid in het kiezen van een opleider. Uit onderzoek blijkt dat slechts in 1/3 van de gevallen de werknemer volledig vrij is in de keuze van de opleider, en 1/3 van de gevallen gaat de keuze van de opleider in overleg met de werkgever.

Organisaties bieden het vaakst collectieve opleidingen aan, dus voor delen van het personeel, niet per individuele werknemer.

Daarbij komt ook dat werkgevers vaker zoeken naar opleidingen met subsidiemogelijkheden waardoor de keuzevrijheid van het personeel beperkt wordt.

Bedrijven lijken zich de komende jaren in ieder geval te moeten gaan focussen op personeelsontwikkeling door middel van (persoonlijke) opleidingsbudgetten en opleidingsplannen en het opstellen van ontwikkelplannen om zo het personeel en haar ontwikkeling te stimuleren.

more...
08

5 manieren om méér rendement uit uw denksessies te halen

mei
Reacties uitgeschakeld voor 5 manieren om méér rendement uit uw denksessies te halen   Posted by admin |  Category:blog

Helaas komt het maar al te vaak voor dat een brainstorm niet het verwachte resultaat – een berg creatieve ideeën plus één of enkele waardevolle projectvoorstellen – oplevert. De kans is groot dat u enkele voorwaarden voor succesvol brainstormen over het hoofd hebt gezien. Met deze 5 tips haalt u zeker meer rendement uit uw volgende denksessie!

1. Kom in beweging
Veilig verborgen achter een tafel komen de meesten er niet toe hun uiterste creatieve bijdrage te leveren. Doe de tafels aan de kant, zet de stoelen in een kring. Sta regelmatig op en doe met elkaar fysieke energisers met veel beweging. Dit heeft een geweldig positief effect op de ideeënstroom.

2. Gebruik meerdere zintuigen
Onze hersenen houden zich maar in zeer beperkte mate met taal bezig. Laat u inspireren via meerdere zintuigen. Met name muziek en geuren kunnen krachtige middelen zijn om uw creativiteit te ontsluiten. Geef de deelnemers een blinddoek en laat ze objecten betasten en besnuffelen. Hiermee worden de andere zintuigen actief gestimuleerd.

3. Doe minimaal één schriftelijke ideeënronde
Niet iedereen vindt het even gemakkelijk om in een groep zijn zegje te doen. Met een schriftelijk rondje ideeën verzamelen komen ook de stille wateren bovengronds. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de ‘brainwriting’-techniek.

4. Vermijd tussentijdse discussie
Zorg ervoor dat discussie tijdens het proces van ideeën genereren tot een minimum wordt beperkt. Het tussentijds bediscussieren van ideeën is namelijk een vorm van oordelen, en dat is bij het bedenken van ideeën uit den boze. Praten mag, maar graag in de vorm van meeliften, kruisbestuiving, en vooral: nieuwe ideeën.

5. Versterk zwakke ideeën
Eén kenmerk van nieuwe ideeën: Ze bestaan nog niet in de echte wereld. Daarom zijn ze per definitie minder opgetuigd dan gevestigde ideeën. Gebruik je verbeeldingskracht en kleed zwakke ideeën verder aan. Net zolang tot ze even sterk zijn als de rest van de ideeën. Pas dan ben je klaar om een keuze uit de verzameling ideeën te maken. Door de extra aandacht die de zwakke ideeën hebben gekregen, neemt bovendien hun kans toe om uiteindelijk als beste idee te worden verkozen.

more...