08

Kennisverspreiding

jun
Reacties uitgeschakeld voor Kennisverspreiding |  Posted by |  Category:blog

Het cluster Kennisverspreiding richt zich op het verzamelen (zuigpompfunctie), verankeren (geheugenfunctie), overdragen (perspompfunctie) en implementeren (toepassingsfunctie) van zowel door de inhoudelijke PSIB-clusters ontwikkelde kennis als reeds bestaande kennis. Daarnaast is het cluster actief om de bouwsector zich bewust te laten worden van de noodzaak om fundamenteel te verbeteren en om draagvlak te verwerven voor de aangedragen oplossingsrichtingen. In dat kader behoort de communicatie (inclusief informatie en publiciteit) over PSIB tot de taken van het cluster.
Het cluster heeft derhalve een essentiële schakelpositie tussen de wetenschappelijke themaclusters van PSIB enerzijds en de bouwsector anderzijds.

De uitdagingen waarvoor het cluster zich gesteld ziet, laten zich in onderstaande doelen vertalen:
(top-)managers van alle disciplines in de bouwsector zich bewust laten worden van de urgentie van de problemen in de sector;
bestaande en nieuwe kennis toegankelijk maken voor de praktijk;
verbeteringen geaccepteerd krijgen;
verbeteringen daadwerkelijk ingevoerd krijgen.

De strategie om deze doelstellingen te effectueren wordt gekenmerkt door de principes van
olievlekwerking (kleinschalig beginnen en resultaten (zichzelf laten) verkopen; zien doet geloven), – praktijkgericht maatwerk (vertaalslag van theorie naar praktijk);
‘verbeteren is mensenwerk‘ (het gaat primair om mensen, niet om regels en instrumenten).

Comments are closed.